Trieste…che spettacolo!

Archivio dell'autore

(SLO)

– V nedeljo, 6. junija ob 20. uri v parku Miramarskega Gradu koncert najbolj znanih in najlepših skladb iz zakladnice voklanega jazza z

BIG BAND RTV SLOVENIJA

S predstave na festivalu - Dallo spettacolo del festival

– V sredo, 9. junija ob 21.30 (v italijanščini) in v četrtek, 10. junija ob 21.30 (v slovenščini) pri Jami za Prešernovim gledališčem v Boljuncu predstava

O »Poročilu mešane zgodovinsko-kulturne italijansko-slovenske komisije« oziroma: Dialog med kuharico v gostilni in njeno pomočnico o vprašanjih brez vsakega bivanjskega pomena

KORISTNE POVEZAVE:

(ITA)

Big Band RTV Slovenija

– Domenica 6 giugno alle ore 20.00 nel parco del Castello di Miramare concerto dei brani più celebri e più belli nella storia del jazz vocale con

BIG BAND RTV SLOVENIJA

– Mercoledì 9 giugno alle ore 21.30 (in italiano) e giovedì 10. giugno alle ore 21.30 (in sloveno) dietro al Teatro Prešeren di Bagnoli della Rosandra spettacolo

Sulla »Relazione della comissione mista storico-culturale italo-slovena« ovvero: Dialogo tra la cuoca di un’osteria e la sua aiutante intorno a questioni di nessuna rilevanza esistenziale

LINK UTILI:

Foto da Teaterssg e Rtvslo

(ITA) Abbiamo raggiunto mille visitatori!! 🙂 Grazie a tutti quelli che ci seguono!

(SLO) Dosegli smo tisoč obiskovalcev!! 🙂 Hvala vsem, ki nam sledite!

Foto da Karthik’s Log

Boris Pahor

(SLO)

Slovensko stalno gledališče vabi v sredo, 26. Maja ob 20. uri, na ogled dokumentarnega filma, projekta Transmedia Gorica in Regionalnega RTV centra Koper-Capodistria

BORIS PAHOR – TRMASTI SPOMIN

Predvajanje bo potekalo ob prisotnosti protagonista, pisatelja Borisa Pahorja.

V sredo, 26. maja ob 20.uri se bo velika dvorana Slovenskega stalnega gledališča priložnostno spremenila v kinodvorano za predstavitev dokumentarnega potrteta tržaškega pisatelja Borisa Pahorja »Boris Pahor-trmasti spomin«. Film je skupni projekt štirih uredništev Regionalnega RTV centra Koper-Capodistria (slovenskega in italijanskega Radia in Televizije), ki nastaja iz razvojnih sredstev RTV Slovenija pod skupnim naslovom Sinovi dveh narodov- velikani našega prostora. V februarju je bil film predpremierno na ogled v Kinu Odeon v Izoli in na malih ekranih Televizije Koper-Capodistria, marca pa ga je premierno predvajal 1. program Televizije Slovenija. Tokrat bo predvajanje potekalo ob prisotnosti protagonista, pisatelja Borisa Pahorja, s katerim se bo pogovarjal producent Igor Prinčič. O nastanku projekta bodo v živo spregovorili tudi avtorji in predstavniki koproducentskih ustanov.

Portret se osredotoča na odločilne trenutke, ki so gradili Pahorjevo življenjsko izkušnjo in predstavljajo osrčje avtorjevega literarnega ustvarjanja. Režijo filma je pripravil Tomaž Burlin, scenarij Neva Zajc in Tomaž Burlin, direktor fotografije je Niko Čadež, avtor glasbe v filmu pa Vlado Batista. Pahorja v filmu spremljamo od Trsta do Pariza, kjer je doživel prvo mednarodno priznanje, in odkrivamo dolgo ter zapleteno življenjsko pot velikega pričevalca dvajsetega stoletja. Zgodnji fašizem, izguba jezika, nemška delovna taborišča in zmeda v povojnem Trstu, so poleg ljubezni teme, h katerim se Pahor ves čas vrača. Dokumentarni film gradi pripoved o avtorju z besedo zgodovinarjev, pisateljskih kolegov, založnikov in prijateljev. V juniju bo dokumentarec predstavljen tudi na sedežu UNESCA v Parizu, kar bo samo začetek njegove evropske turneje. 

KORISTNE POVEZAVE

(ITA)

Il Teatro stabile sloveno è lieto di presentare, mercoledì 26 maggio alle ore 20.00, il film documentrario, progetto di Transmedia Gorizia e del Centro regionale RTV Koper-Capodistria

BORIS PAHOR – UNA MEMORIA OSTINATA

In occasione del debutto triestino sarà presente anche il protagonista, lo scrittore Boris Pahor.

Mercoledì 26 maggio alle ore 20.00 la sala principale del Teatro Stabile Sloveno si trasformerà occasionalmente in sala cinematografica per presentare il film documentario sullo scrittore triestino Boris Pahor »Boris Pahor- una memoria ostinata«. Il film nasce come progetto comune di quattro redazioni del Centro regionale della RTV Koper- Capodistria (Radio e Televisione slovena e italiana) realizzato con i fondi della RTV Slovena dal titolo Figli di due popoli – i grandi del nostro spazio. A febbraio il film è stato proiettato in anteprima al Cinema Odeon di Isola e su piccolo schermo dall’emittente televisiva Koper- Capodistria, a marzo è andato in onda sul primo programma della RTV Slovena. In occasione del debutto triestino sarà presente anche il protagonista,  lo scrittore Boris Pahor, che sarà intervistato dal produttore Igor Prinčič. Sulla realizzazione del progetto interveranno anche gli autori e i rappresentanti delle istituzioni coproduttrici.

Il ritratto approfondisce i momenti decisivi, che hanno determinato l’esperienza di vita dello scrittore e rappresentano il nucleo della creatività letteraria di Pahor.

La regia del film è stata curata da Tomaž Burlin, gli autori della sceneggiatura sono Neva Zajc e Tomaž Burlin, il direttore della fotografia è Niko Čadež, l’autore delle musiche è Vlado Batista.

Il film accompagna Pahor da Trieste a Parigi, dove ha ottenuto il primo riconosciemento internazionale e scopre la complicata vicenda di vita di un grande testimone del ventesimo secolo. L’inizio del fascismo, la perdita della lingua, i campi di lavoro tedeschi e la crisi della Trieste del dopoguerra, sono oltre all’amore i temi ai quali Pahor ritorna costantemente. Il film documentario da vita ad un racconto sull’autore attraverso le testimonianza di storici, colleghi scrittori, editori e amici. Il film sarà presentato a giugno nelle sede dell’UNESCO a Parigi, come prima tappa delle tournée europea.

LINK UTILI:

 

(Foto da Teaterssg)

Sugar(SLO)  Ne pozabiti na zadnjo abonmajsko predstavo Slovenskega stalnega gledališča! 28. in 29. maja ob 20.30, 30. maja ob 16. uri: SUGAR, NEKATERI SO ZA VROČE

(ITA)  Non dimenticatevi dell’ultimo spettacolo in abonamento al Teatro stabile sloveno! Il 28 e il 29 maggio alle 20.30, il 30 maggio alle 16.00: SUGAR, A QUALCUNO PIACE CALDO

Foto da Teaterssg

Dueti - Duetti

(SLO)

Včeraj je v Slovenskem stalnem gledališču bila na sporedu premiera abonmajske predstave DUETI. Ker sem si letos nabavila abonma, sem si predstavo ogledala s prijateljico. Dueti je romantična komedija, ki združuje štiri drugačne zgodbe o nežnostih in grenkobah v odnosih med moškim in žensko. Prva zgodba je razpravljala o slepem srečanju, druga o odnosu med slavnim gayem in njegovo tajnico, tretja je prikazala ločitev, četrta pa poroko in odnos med bratom in sestro. Svetovno uspešnico sta odigrala stebra ansambla SSG Maja Blagovič in Vladimir Jurc. Komedija je bila lahko razumljiva, igralca pa sta z ironijo in občutkom prikazala štiri zgodbe, čeprav včasih niso bile povsem prijetne. Predstava mi je bila res všeč, saj je bila zabavna in ti pustila nasmešek na obrazu. Ob zaključku predstave pa so se gledalci in igralci lahko posladkali z dobrodošlo zakusko ob kozarčku vina.

Koristne povezave:

(ITA)

Ieri al Teatro stabile sloveno è andata in scena la prima dello spettacolo Duetti. Avendo preso quest’anno l’abbonamento, sono andata a vedere lo spettacolo con un’amica. Duetti è una commedia romantica per due attori che interpretano quattro diverse storie su dolcezze e amarezze nel rapporto di coppia. La prima storia rappresentava un appuntamento al buio, la seconda il rapporto tra un famoso gay e la sua segretaria, la terza parlava del divorzio e la quarta del matrimonio e del rapporto tra fratello e sorella. Questo successo mondiale è stato interpretato dai pilastri della compagnia del Teatro sloveno Maja Blagovič e Vladimir Jurc. La commedia era facilmente comprensibile, gli attori invece hanno rappresentato le quattro storie con ironia e sentimento, anche se a volte le storie non erano del tutto felici. Lo spettacolo mi è piaciuto molto, perché era divertente e uscendo dalla sala mi ha lasciato un sorriso sulle labbra. Alla fine dello spettacolo il pubblico e gli attori hanno potuto raddolcirsi con un gradito buffet accompagnato da un calice di vino.

Link utili:

 Andreja

 

(Slika je vzeta z uradne spletne strani Slovensekga stalnega gledališča. – La foto è tratta dal sito ufficiale del Teatro stabile sloveno http://www.teaterssg.org )

 

Sugar

V petek, 28. maja bo v Slovenskem stalnem gledališču premiera predstave…

Venerdì 28 maggio al Teatro stabile sloveno andrà in scena la prima dello spettacolo…

(SLO)

Peter Stone, Jule Styne, Bob Merrill: SUGAR, NEKATERI SO ZA VROČE

 Običajno so glasbene uspešnice newyorškega Broadwaya in londonskega West Enda pristale na filmskem platnu, obratno se je zgodilo redko: Sugar je musical, ki ga je navdihnil Wilderjev film Nekateri so za vroče. Libreto, prežet z duhovitimi dialogi in prvovrstnimi komičnimi zapleti, je nastal po scenariju slovitega filma, ki ga je Ameriški filmski inštitut razglasil za najbolj smešen film vseh časov. Mnogi gledalci se ga spominjajo po zvezdniški zasedbi: poleg Marilyn Monroe kot nepozabne Sugar Kane sta se z njim zapisala v zgodovino tudi Tony Curtis in Jack Lemmon.

 Zgodba se odvija v Chicagu v času prohibicije. Brezposelna glasbenika se po naključju znajdeta sredi mafijskega obračuna in komaj odneseta celo kožo. Kot edinima preživelima pričama umora jima gangsterji strežejo po življenju, zato morata zapustiti mesto. Ne preostane jima drugega, kot da se preoblečeta v saksofonistko in kontrabasistko ter se pridružita ženskemu orkestru, ki kot naročeno odhaja na gostovanje v sončni Miami … Zgodba se ves čas vrti okrog situacijskih, »ljubezenskih« in gangsterskih zapletov, iz katerih se vse do konca skušata izviti glavna junaka.

 Slovensko praizvedbo musicla je režiral Stanislav Moša, ravnatelj in režiser Mestnega gledališča v Brnu, ki je postavil na oder tudi obe predhodni glasbeni uspešnici Mestnega gledališča ljubljanskega, Kabaret in Goslač na strehi.

 Uroš Smolej je za vlogo Daphne prejel naziv žlahtni komedijant festivala Dnevi komedije 2009.

Musical Sugar – Nekateri so za vroče je postal žlahtna komedija po izboru občinstva.

(ITA)

Peter Stone, Jule Styne, Bob Merrill: SUGAR, A QUALCUNO PIACE CALDO

 Solitamente i successi musicali di Broadway e del West End londinese sono approdati sugli schermi cinematografici, poche volte è accaduto il contrario: Sugar è un musical ispirato al film di Wilder A qualcuno piace caldo. Il libretto, pieno di dialoghi divertenti e intrecci comici d’effetto, si basa sulla sceneggiatura del celebre film che l’Istituto americano per il cinema ha proclamato il film più divertente di tutti i tempi. Molti lo ricordano per il cast di stelle: oltre a Marilyn Monroe come indimenticabile Sugar Kane anche Tony Curtis e Jack Lemmon.

 La storia si svolge a Chicago nel periodo del proibizionismo. Due musicisti disoccupati si ritrovano per caso in un regolamento di conti tra mafiosi e si salvano per un pelo. Come unici testimoni del delitto sono ricercati dai gangster per essere liquidati e per questo devono lasciare la città. Non resta loro che travestirsi da donna e unirsi come sassofonista e contrabbassista a un’orchestra femminile in partenza per Miami…La storia si svolge intorno a intrecci sentimentali e gialli ai quali i due protagonisti tentano di sfuggire fino alla fine.

 La prima assoluta in lingua slovena del musical è stata diretta dal regista Stanislav Moša, direttore e regista del Teatro municipale di Brno che ha già messo in scena due grandi successi del Mestno gledališče ljubljansko, Cabaret e Il violinista sul tetto.

 Uroš Smolej ha ricevuto per il ruolo di Daphne il titolo di Žlahtni komedijant al festival Dnevi komedije 2009.

Il musical Sugar – A qualcuno piace caldo è stato nominato žlahtna komedija dalla giuria popolare.

Tag: ,

(SLO)

Včeraj sem si v Slovensekm stalnem gledališču ogledala predstavo Hagada. Hagada je monodrama, ki jo je zrežiral in v kateri je nastopal Gregor Čušin. Pripravil je pravo veroučno uro, v kateri je z ironijo in mimiko prikazal nekatere odlomke in anekdote iz Svetega pisma. Čeprav je predstava govorila o veri, katera mi ni čisto po godu, ker sem ateist, mi je bila res všeč. Spretno in v lahkotnem duhu jevprizoril krščansko vero: od stvaritev sveta do Kristusvega ustajenja.

(ITA)

Ieri sono andata al Teatro stabile sloveno a vedere lo spettacolo Hagada. Hagada è un monologo diretto e recitato dall’ attore Gregor Čušin, che ha preparato una vera e propria ora di religione.  Con ironia e mimica ha portato in scena alcuni brani e aneddoti tratti dalla Bibbia. Nonostante la religione non sia la mia materia preferita, essendo atea, lo spettacolo mi è piaciuto. L’attore sloveno ha inscenato la religione cristiana: dalla creazione del mondo alla ressurrezione di Cristo.

Andreja


Seguici su TWITTER

Seguici su FACEBOOK

DOVE SONO I TEATRI???

Archivio

maggio: 2020
L M M G V S D
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

VISITE

iscrizione a Paperblog