Trieste…che spettacolo!

Posts Tagged ‘oblomov

Al Teatro Stabile Sloveno il 10,11,12, e 18 gennaio torna lo spettacolo:

OBLOMOV

Ivan Aleksandrovič Gončarov

Negli anni d’oro della letteratura russa del XIX secolo Ivan Aleksandrovič Gončarov ha creato con il romanzo Oblomov il concetto dell’oblomovismo- il termine si riferisce al protagonista principale che in linea di massima resta a letto elaborando progetti ed è diventato sinonimo per uno stile di vita „da sognatore, non pragmatico, senza obiettivi e passivo rispetto al proprio destino“. Egon Savin ha scelto e messo in luce i momenti salienti della vita del sensibile nobile decaduto che evita ogni contatto con il mondo esterno finchè un amico non gli fa conoscere una dama affascinante…La versione scenica nella quale il protagonista si dimostra rispetto al romanzo ancora più „angosciato, tormentato dal male di vivere, quindi più moderno“ è stata inserita in ambito triestino dall’adattamento linguistico di Sosič .
Il regista e dramaturg Egon Savin, nato a Sarajevo, ha realizzato negli anni passati più di ottanta regie di spettacoli che sono stati messi in scena con grande successo sui palcoscenici di importanti teatri da Tel Aviv a New York. Per i suoi eccezionali allestimenti di testi classici e contemporanei, nei quali ricerca sempre un collegamento con i problemi del nostro tempo, ha ricevuto i più importanti riconoscimenti. L’immagine pittorica dell’allestimento di Oblomov è curata dal pluripremiato Geroslav Zarić, scenografo per teatro e televisione, autore di manifesti, pittore e insegnante. Il ruolo principale verrà interpretato dall’attore ospite Radoš Bolčina del teatro di Nova Gorica.
Per maggiori info sullo spettacolo Teatro Stabile Sloveno (fonte delle info e foto qui sopra)
Tag:

Oblomov

(SLO)

Ivan Aleksandrovič Gončarov: OBLOMOV

V zlatih letih ruskega romanopisja 19. stoletja je Ivan Aleksandrovič Gončarov z romanom Oblomov ustvaril pojem oblomovščine – izraz je po osrednjem junaku, ki v glavnem leži v postelji in snuje načrte, postal sinonim za »sanjarsko, nedejavno življenje brez cilja in predanost usodi«. Egon Savin je izbral in izpostavil ključne trenutke iz življenja občutljivega obuboženega plemiča, ki se izogiba vsakršnemu stiku z zunanjim svetom dokler ga prijatelj ne seznani z očarljivo damo …   Dramatizacijo, v kateri se naslovni junak v primerjavi z romanom kaže kot še »tesnobnejši, bolj nabit z eksistencialno bolestjo, torej nekako sodobnejši«, je Marko Sosič prevedel in jezikovno prilagodil v tržaško okolje.

Režiser in dramaturg Egon Savin, po rodu iz Sarajeva, je v preteklih tridesetih letih zrežiral že več kot osemdeset predstav, ki so jih z velikim uspehom igrali v pomembnih gledališčih od Tel Aviva do New Yorka. Za izjemne uprizoritve tako sodobnih kot klasičnih dramskih predlog, ki si jih vselej prizadeva pretanjeno uglasiti s problemi sedanjega časa in prostora, je prejel najuglednejša priznanja in nagrade. Likovno podobo uprizoritve Oblomova pripravlja večrat nagrajeni ustvarjalec Geroslav Zarić, gledališki in televizijski scenograf, oblikovalec plakatov, slikar in profesor scenografije. V naslovni vlogi bo kot gost nastopil Radoš Bolčina, prvak novogoriškega igralskega ansambla.

V četrtek in v petek bo z dvojno premiero zaživela v Mali dvorani Slovenskega stalnega gledališča nova produkcija letošnje sezone SSG, dramatizacija romana Oblomov Ivana Aleksandroviča Gončarova. Klasik ruskega romanopisja 19. stoletja je ustvaril pojem oblomovščine, ki je sinonim za »sanjarsko, nedejavno življenje brez cilja in predanost usodi«, po osrednjem junaku, ki v glavnem leži v postelji in snuje načrte. Prevod in jezikovno priredbo po prevodu romana Josipa Vidmarja je podpisal Marko Sosič, dramatizacijo in režijo predstave pa je ustvaril beograjski, priznani gledališki umetnik Egon Savin, ki je v preteklih tridesetih letih zrežiral že več kot osemdeset predstav, ki so jih z velikim uspehom igrali v pomembnih gledališčih od Tel Aviva do New Yorka. Za izjemne gledališke dosežke je prejel preko 40 nagrad, ki potrjujejo njegovo sposobnost pretanjenega uglaševanja klasičnih dramskih predlog s problemi sedanjega časa in prostora. Savin je v tem primeru izbral in izpostavil ključne trenutke iz življenja občutljivega obuboženega plemiča, ki se izogiba vsakršnemu stiku z zunanjim svetom in je postavil njegovo zgodbo v dekadenčno atmosfero zatona avstroogrskega cesarstva, točneje v tržaško okolje, kar ustvarja ključ za še bogatejše branje in doživljanje izvirnega teksta. Kot režiser je Savin že pristopil k liku Oblomova; njegova poglobljena analiza simbolične, sociološke in eksistencialne dimenzije Gončarovega junaka ponuja gledalcem zanimive spodbude za razmišljanje o človekovem strahu pred življenjem. Družbena zapoved uspešnosti ustvarja namreč ideologijo strahu, v kateri se človek sooča s svojo negotovostjo, nemočjo, šibkostjo. Dekadentni Oblomov ne sprejme ideologije tekmovalnosti, se prepusti občutljivosti in pasivnosti, opusti življenje in se sprašuje o njegovem smislu.

Prvak novogoriškega igralskega ansambla Radoš Bolčina je kot gost nositelj naslovne vloge; z njim nastopajo še člani igralskega ansambla SSG Vladimir Jurc, Lara Komar, Luka Cimprič in Maja Blagovič. Likovno podobo uprizoritve Oblomova je pripravil večrat nagrajeni ustvarjalec Geroslav Zarić, gledališki in televizijski scenograf, oblikovalec plakatov, slikar in profesor scenografije. Kostume je podpisala Svetlana Vižintin, luči pa Rafael Cavarra. Pokrovitelj predstave je Fundacija CRTrieste. Dvojna premiera bo na sporedu v četrtek, 25. marca in v petek, 26. marca ob 20.30. Slednja bo povezana z otvoritvijo dogodka o tržaškem konstruktivizmu Transformans-Performans-Informans Dragana Živadinova. Nadaljne ponovitve predstave Oblomov se bodo zvrstile do 18. aprila v Mali dvorani Slovenskega stalnega gledališča, 19. aprila pa bo na sporedu goriška ponovitev v Kulturnem centru Lojze Bratuž. Vse predstave bodo opremljene z italijanskimi nadnapisi. Zaradi omejenega števila sedežev je rezervacija obvezna tudi za abonente na št.800214302 ali 040 362542. Vstopnice pri blagajni SSG vsak delavnik od 10. do 17. ure in uro in pol pred pričetkom predstave.

v četrtek, 25. marca ob 20.30-premiera

v petek, 26. marca ob 20.30-premiera

v sredo, 31. marca ob 20.30

v četrtek, 1. aprila ob 20.30

v torek, 6. aprila ob 20.30

v sredo, 7. aprila ob 20.30

v četrtek, 8. aprila ob 19.30

v petek, 9. aprila ob 20.30

v nedeljo, 11. aprila ob 16.00

v torek, 13. aprila ob 20.30

v soboto, 17. aprila ob 20.30

v nedeljo, 18. aprila ob 16.00

V Mali dvorani SSG

Vse predstave bodo opremljene z italijanskimi nadnapisi.

Zaradi omejenega števila sedežev je rezervacija obvezna tudi za abonente na št.800214302 ali 040 362542. Vstopnice pri blagajni SSG vsak delavnik od 10. do 17. ure in uro in pol pred pričetkom predstave.

(ITA)

Ivan Aleksandrovič Gončarov: OBLOMOV

Negli anni d’oro della letteratura russa del XIX secolo Ivan Aleksandrovič Gončarov ha creato con il romanzo Oblomov il concetto dell’oblomovismo- il termine si riferisce al protagonista principale che in linea di massima resta a letto elaborando progetti ed è diventato sinonimo per uno stile di vita „da sognatore, non pragmatico, senza obiettivi e passivo rispetto al proprio destino“. Egon Savin ha scelto e messo in luce i momenti salienti della vita del sensibile nobile decaduto che evita ogni contatto con il mondo esterno finchè un amico non gli fa conoscere una dama affascinante…La versione scenica nella quale il protagonista si dimostra rispetto al romanzo ancora più „angosciato, tormentato dal male di vivere, quindi più moderno“ è stata inserita in ambito triestino dall’adattamento linguistico di Sosič .

Il regista e dramaturg Egon Savin, nato a Sarajevo, ha realizzato negli anni passati più di ottanta regie di spettacoli che sono stati messi in scena con grande successo sui palcoscenici di importanti teatri da Tel Aviv a New York. Per i suoi eccezionali allestimenti di testi classici e contemporanei, nei quali ricerca sempre un collegamento con i problemi del nostro tempo, ha ricevuto i più importanti riconoscimenti. L’immagine pittorica dell’allestimento di Oblomov è curata dal pluripremiato Geroslav Zarić, scenografo per teatro e televisione, autore di manifesti, pittore e insegnante. Il ruolo principale verrà interpretato dall’attore ospite Radoš Bolčina del teatro di Nova Gorica.

Giovedì e venerdì il Teatro Stabile Sloveno di Trieste presenterà sul palcoscenico del Ridotto la nuova produzione della stagione 2010, l’adattamento teatrale del romanzo Oblomov di Ivan Aleksandrovič Gončarov. Il classico della letteratura russa del XIX secolo ha creato il concetto dell’oblomovismo, sinonimo di uno stile di vita »da sognatore, non pragmatico, senza obiettivi e passivo rispetto al proprio destino«, riferito al protagonista principale che in linea di massima rimane sempre a letto, elaborando progetti che non avrà la forza di realizzare. L’adattamento linguistico dalla traduzione del romanzo redatta da Josip Vidmar è stato firmato da Marko Sosič, l’adattamento teatrale e la regia sono invece del pluripremiato regista belgradese Egon Savin che negli ultimi trent’anni ha realizzato più di ottanta spettacoli messi in scena da Tel Aviv a New York. Per i propri meriti artistici ha ricevuto oltre 40 premi e riconoscimenti che confermano la sua capacità di dare ai classici il valore di metafore del contemporaneo.

In questo caso Savin ha scelto e messo in luce i momenti salienti della vita del sensibile nobile decaduto che evita ogni contatto con il mondo esterno, portando la sua storia nell’atmosfera decadente del tramonto dell’impero austroungarico, più precisamente nell’ambito triestino, scelta che offre al pubblico ulteriori e inedite chiavi di lettura del testo teatrale. Come regista, Savin ha già trattato il personaggio di Oblomov; la sua analisi approfondita della dimensione simbolica, sociologica ed esistenziale propone interessanti spunti di riflessione sulla paura dell’uomo nei confronti della vita. L’imperativo sociale del successo produce infatti l’ideologia della paura che porta l’uomo a fronteggiare la propria insicurezza, l’impotenza e la fragilità. Il decadente Oblomov non accetta l’ideologia della competizione, si abbandona alla sensibilità e alla passività, sospende la vita interrogandosi sul suo senso.

L’attore ospite del teatro nazionale di Nova Gorica Radoš Bolčina vestirà i panni del protagonista; insieme a loro daranno vita allo spettacolo gli attori della compagnia stabile del TSS Vladimir Jurc, Lara Komar, Luka Cimprič e Maja Blagovič. Le scene di Oblomov sono state create dallo scenografo di teatro, televisione, pittore e docente universitario  Geroslav Zarić, i costumi sono stati firmati da Svetlana Vižintin, le luci da Rafael Cavarra. Lo spettacolo è stato realizzato con il contributo della Fondazione CRTrieste. La prima in data doppia avrà luogo giovedì 25 marzo e venerdì 26 marzo alle ore 20.30. Quest’ultima verrà accompagnata dall’apertura dell’evento sul costruttivismo triestino Transformans-Performans-Informans di Dragan Živadinov.  Le repliche in abbonamento proseguiranno fino al 18 aprile nella sala del Ridotto del Teatro Stabile Sloveno. Il 19 aprile lo spettacolo verrà proposto al Kulturni center Lojze Bratuž per gli abbonati e gli spettatori della provincia di Gorizia. Tutti gli spettacoli saranno corredati da sovratitoli in italiano. La prenotazione è obbligatoria anche per gli abbonati ai numeri 800214302 oppure 040 362542. I biglietti sono a disposizione presso la biglietteria del TSS nei giorni feriali dalle ore 10 alle ore 17 e un’ora e mezza prima dell’inizio di ogni spettacolo.

giovedì 25 marzo ore 20.30-prima

venerdì 26 marzo ore 20.30-prima

mercoledì 31 marzo ore 20.30

giovedì 1 aprile ore 20.30

martedì 6 aprile ore 20.30

mercoledì 7 aprile ore 20.30

giovedì 8 aprile ore 19.30

venerdì 9 aprile ore 20.30

domenica 11 aprile ore 16.00

martedì 13 aprile ore 20.30

sabato 17 aprile ore 20.30

domenica 18 aprile ore 16.00

Nella sala del Ridotto del TSS

Tutti gli spettacoli sono sovratitolati in italiano.

Prenotazione obbligatoria anche per gli abbonati TSS ai numeri 800214302 oppure 040 362542. I biglietti sono a disposizione presso la biglietteria del TSS nei giorni feriali dalle ore 10 alle 17 e un’ora e mezza prima dell’inizio di ogni spettacolo.

Oblomov

Posted on: 26 marzo 2010

Predstava - Spettacolo Oblomov

Predstava - Spettacolo Oblomov

 Za druge fotografije oglejte si spletno stran – Per altre foto consultare il sito internet http://www.primorski.it/galleries/gallery/117/1/


Seguici su TWITTER

Seguici su FACEBOOK

DOVE SONO I TEATRI???

Archivio

luglio: 2020
L M M G V S D
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

VISITE

iscrizione a Paperblog