Trieste…che spettacolo!

Posts Tagged ‘SSG

(SLO)

– V nedeljo, 6. junija ob 20. uri v parku Miramarskega Gradu koncert najbolj znanih in najlepših skladb iz zakladnice voklanega jazza z

BIG BAND RTV SLOVENIJA

S predstave na festivalu - Dallo spettacolo del festival

– V sredo, 9. junija ob 21.30 (v italijanščini) in v četrtek, 10. junija ob 21.30 (v slovenščini) pri Jami za Prešernovim gledališčem v Boljuncu predstava

O »Poročilu mešane zgodovinsko-kulturne italijansko-slovenske komisije« oziroma: Dialog med kuharico v gostilni in njeno pomočnico o vprašanjih brez vsakega bivanjskega pomena

KORISTNE POVEZAVE:

(ITA)

Big Band RTV Slovenija

– Domenica 6 giugno alle ore 20.00 nel parco del Castello di Miramare concerto dei brani più celebri e più belli nella storia del jazz vocale con

BIG BAND RTV SLOVENIJA

– Mercoledì 9 giugno alle ore 21.30 (in italiano) e giovedì 10. giugno alle ore 21.30 (in sloveno) dietro al Teatro Prešeren di Bagnoli della Rosandra spettacolo

Sulla »Relazione della comissione mista storico-culturale italo-slovena« ovvero: Dialogo tra la cuoca di un’osteria e la sua aiutante intorno a questioni di nessuna rilevanza esistenziale

LINK UTILI:

Foto da Teaterssg e Rtvslo

Boris Pahor

(SLO)

Slovensko stalno gledališče vabi v sredo, 26. Maja ob 20. uri, na ogled dokumentarnega filma, projekta Transmedia Gorica in Regionalnega RTV centra Koper-Capodistria

BORIS PAHOR – TRMASTI SPOMIN

Predvajanje bo potekalo ob prisotnosti protagonista, pisatelja Borisa Pahorja.

V sredo, 26. maja ob 20.uri se bo velika dvorana Slovenskega stalnega gledališča priložnostno spremenila v kinodvorano za predstavitev dokumentarnega potrteta tržaškega pisatelja Borisa Pahorja »Boris Pahor-trmasti spomin«. Film je skupni projekt štirih uredništev Regionalnega RTV centra Koper-Capodistria (slovenskega in italijanskega Radia in Televizije), ki nastaja iz razvojnih sredstev RTV Slovenija pod skupnim naslovom Sinovi dveh narodov- velikani našega prostora. V februarju je bil film predpremierno na ogled v Kinu Odeon v Izoli in na malih ekranih Televizije Koper-Capodistria, marca pa ga je premierno predvajal 1. program Televizije Slovenija. Tokrat bo predvajanje potekalo ob prisotnosti protagonista, pisatelja Borisa Pahorja, s katerim se bo pogovarjal producent Igor Prinčič. O nastanku projekta bodo v živo spregovorili tudi avtorji in predstavniki koproducentskih ustanov.

Portret se osredotoča na odločilne trenutke, ki so gradili Pahorjevo življenjsko izkušnjo in predstavljajo osrčje avtorjevega literarnega ustvarjanja. Režijo filma je pripravil Tomaž Burlin, scenarij Neva Zajc in Tomaž Burlin, direktor fotografije je Niko Čadež, avtor glasbe v filmu pa Vlado Batista. Pahorja v filmu spremljamo od Trsta do Pariza, kjer je doživel prvo mednarodno priznanje, in odkrivamo dolgo ter zapleteno življenjsko pot velikega pričevalca dvajsetega stoletja. Zgodnji fašizem, izguba jezika, nemška delovna taborišča in zmeda v povojnem Trstu, so poleg ljubezni teme, h katerim se Pahor ves čas vrača. Dokumentarni film gradi pripoved o avtorju z besedo zgodovinarjev, pisateljskih kolegov, založnikov in prijateljev. V juniju bo dokumentarec predstavljen tudi na sedežu UNESCA v Parizu, kar bo samo začetek njegove evropske turneje. 

KORISTNE POVEZAVE

(ITA)

Il Teatro stabile sloveno è lieto di presentare, mercoledì 26 maggio alle ore 20.00, il film documentrario, progetto di Transmedia Gorizia e del Centro regionale RTV Koper-Capodistria

BORIS PAHOR – UNA MEMORIA OSTINATA

In occasione del debutto triestino sarà presente anche il protagonista, lo scrittore Boris Pahor.

Mercoledì 26 maggio alle ore 20.00 la sala principale del Teatro Stabile Sloveno si trasformerà occasionalmente in sala cinematografica per presentare il film documentario sullo scrittore triestino Boris Pahor »Boris Pahor- una memoria ostinata«. Il film nasce come progetto comune di quattro redazioni del Centro regionale della RTV Koper- Capodistria (Radio e Televisione slovena e italiana) realizzato con i fondi della RTV Slovena dal titolo Figli di due popoli – i grandi del nostro spazio. A febbraio il film è stato proiettato in anteprima al Cinema Odeon di Isola e su piccolo schermo dall’emittente televisiva Koper- Capodistria, a marzo è andato in onda sul primo programma della RTV Slovena. In occasione del debutto triestino sarà presente anche il protagonista,  lo scrittore Boris Pahor, che sarà intervistato dal produttore Igor Prinčič. Sulla realizzazione del progetto interveranno anche gli autori e i rappresentanti delle istituzioni coproduttrici.

Il ritratto approfondisce i momenti decisivi, che hanno determinato l’esperienza di vita dello scrittore e rappresentano il nucleo della creatività letteraria di Pahor.

La regia del film è stata curata da Tomaž Burlin, gli autori della sceneggiatura sono Neva Zajc e Tomaž Burlin, il direttore della fotografia è Niko Čadež, l’autore delle musiche è Vlado Batista.

Il film accompagna Pahor da Trieste a Parigi, dove ha ottenuto il primo riconosciemento internazionale e scopre la complicata vicenda di vita di un grande testimone del ventesimo secolo. L’inizio del fascismo, la perdita della lingua, i campi di lavoro tedeschi e la crisi della Trieste del dopoguerra, sono oltre all’amore i temi ai quali Pahor ritorna costantemente. Il film documentario da vita ad un racconto sull’autore attraverso le testimonianza di storici, colleghi scrittori, editori e amici. Il film sarà presentato a giugno nelle sede dell’UNESCO a Parigi, come prima tappa delle tournée europea.

LINK UTILI:

 

(Foto da Teaterssg)

Sugar(SLO)  Ne pozabiti na zadnjo abonmajsko predstavo Slovenskega stalnega gledališča! 28. in 29. maja ob 20.30, 30. maja ob 16. uri: SUGAR, NEKATERI SO ZA VROČE

(ITA)  Non dimenticatevi dell’ultimo spettacolo in abonamento al Teatro stabile sloveno! Il 28 e il 29 maggio alle 20.30, il 30 maggio alle 16.00: SUGAR, A QUALCUNO PIACE CALDO

Foto da Teaterssg

Dueti - Duetti

(SLO)

Včeraj je v Slovenskem stalnem gledališču bila na sporedu premiera abonmajske predstave DUETI. Ker sem si letos nabavila abonma, sem si predstavo ogledala s prijateljico. Dueti je romantična komedija, ki združuje štiri drugačne zgodbe o nežnostih in grenkobah v odnosih med moškim in žensko. Prva zgodba je razpravljala o slepem srečanju, druga o odnosu med slavnim gayem in njegovo tajnico, tretja je prikazala ločitev, četrta pa poroko in odnos med bratom in sestro. Svetovno uspešnico sta odigrala stebra ansambla SSG Maja Blagovič in Vladimir Jurc. Komedija je bila lahko razumljiva, igralca pa sta z ironijo in občutkom prikazala štiri zgodbe, čeprav včasih niso bile povsem prijetne. Predstava mi je bila res všeč, saj je bila zabavna in ti pustila nasmešek na obrazu. Ob zaključku predstave pa so se gledalci in igralci lahko posladkali z dobrodošlo zakusko ob kozarčku vina.

Koristne povezave:

(ITA)

Ieri al Teatro stabile sloveno è andata in scena la prima dello spettacolo Duetti. Avendo preso quest’anno l’abbonamento, sono andata a vedere lo spettacolo con un’amica. Duetti è una commedia romantica per due attori che interpretano quattro diverse storie su dolcezze e amarezze nel rapporto di coppia. La prima storia rappresentava un appuntamento al buio, la seconda il rapporto tra un famoso gay e la sua segretaria, la terza parlava del divorzio e la quarta del matrimonio e del rapporto tra fratello e sorella. Questo successo mondiale è stato interpretato dai pilastri della compagnia del Teatro sloveno Maja Blagovič e Vladimir Jurc. La commedia era facilmente comprensibile, gli attori invece hanno rappresentato le quattro storie con ironia e sentimento, anche se a volte le storie non erano del tutto felici. Lo spettacolo mi è piaciuto molto, perché era divertente e uscendo dalla sala mi ha lasciato un sorriso sulle labbra. Alla fine dello spettacolo il pubblico e gli attori hanno potuto raddolcirsi con un gradito buffet accompagnato da un calice di vino.

Link utili:

 Andreja

 

(Slika je vzeta z uradne spletne strani Slovensekga stalnega gledališča. – La foto è tratta dal sito ufficiale del Teatro stabile sloveno http://www.teaterssg.org )

 

Sugar

V petek, 28. maja bo v Slovenskem stalnem gledališču premiera predstave…

Venerdì 28 maggio al Teatro stabile sloveno andrà in scena la prima dello spettacolo…

(SLO)

Peter Stone, Jule Styne, Bob Merrill: SUGAR, NEKATERI SO ZA VROČE

 Običajno so glasbene uspešnice newyorškega Broadwaya in londonskega West Enda pristale na filmskem platnu, obratno se je zgodilo redko: Sugar je musical, ki ga je navdihnil Wilderjev film Nekateri so za vroče. Libreto, prežet z duhovitimi dialogi in prvovrstnimi komičnimi zapleti, je nastal po scenariju slovitega filma, ki ga je Ameriški filmski inštitut razglasil za najbolj smešen film vseh časov. Mnogi gledalci se ga spominjajo po zvezdniški zasedbi: poleg Marilyn Monroe kot nepozabne Sugar Kane sta se z njim zapisala v zgodovino tudi Tony Curtis in Jack Lemmon.

 Zgodba se odvija v Chicagu v času prohibicije. Brezposelna glasbenika se po naključju znajdeta sredi mafijskega obračuna in komaj odneseta celo kožo. Kot edinima preživelima pričama umora jima gangsterji strežejo po življenju, zato morata zapustiti mesto. Ne preostane jima drugega, kot da se preoblečeta v saksofonistko in kontrabasistko ter se pridružita ženskemu orkestru, ki kot naročeno odhaja na gostovanje v sončni Miami … Zgodba se ves čas vrti okrog situacijskih, »ljubezenskih« in gangsterskih zapletov, iz katerih se vse do konca skušata izviti glavna junaka.

 Slovensko praizvedbo musicla je režiral Stanislav Moša, ravnatelj in režiser Mestnega gledališča v Brnu, ki je postavil na oder tudi obe predhodni glasbeni uspešnici Mestnega gledališča ljubljanskega, Kabaret in Goslač na strehi.

 Uroš Smolej je za vlogo Daphne prejel naziv žlahtni komedijant festivala Dnevi komedije 2009.

Musical Sugar – Nekateri so za vroče je postal žlahtna komedija po izboru občinstva.

(ITA)

Peter Stone, Jule Styne, Bob Merrill: SUGAR, A QUALCUNO PIACE CALDO

 Solitamente i successi musicali di Broadway e del West End londinese sono approdati sugli schermi cinematografici, poche volte è accaduto il contrario: Sugar è un musical ispirato al film di Wilder A qualcuno piace caldo. Il libretto, pieno di dialoghi divertenti e intrecci comici d’effetto, si basa sulla sceneggiatura del celebre film che l’Istituto americano per il cinema ha proclamato il film più divertente di tutti i tempi. Molti lo ricordano per il cast di stelle: oltre a Marilyn Monroe come indimenticabile Sugar Kane anche Tony Curtis e Jack Lemmon.

 La storia si svolge a Chicago nel periodo del proibizionismo. Due musicisti disoccupati si ritrovano per caso in un regolamento di conti tra mafiosi e si salvano per un pelo. Come unici testimoni del delitto sono ricercati dai gangster per essere liquidati e per questo devono lasciare la città. Non resta loro che travestirsi da donna e unirsi come sassofonista e contrabbassista a un’orchestra femminile in partenza per Miami…La storia si svolge intorno a intrecci sentimentali e gialli ai quali i due protagonisti tentano di sfuggire fino alla fine.

 La prima assoluta in lingua slovena del musical è stata diretta dal regista Stanislav Moša, direttore e regista del Teatro municipale di Brno che ha già messo in scena due grandi successi del Mestno gledališče ljubljansko, Cabaret e Il violinista sul tetto.

 Uroš Smolej ha ricevuto per il ruolo di Daphne il titolo di Žlahtni komedijant al festival Dnevi komedije 2009.

Il musical Sugar – A qualcuno piace caldo è stato nominato žlahtna komedija dalla giuria popolare.

Tag: ,

(SLO)

Včeraj sem si v Slovensekm stalnem gledališču ogledala predstavo Hagada. Hagada je monodrama, ki jo je zrežiral in v kateri je nastopal Gregor Čušin. Pripravil je pravo veroučno uro, v kateri je z ironijo in mimiko prikazal nekatere odlomke in anekdote iz Svetega pisma. Čeprav je predstava govorila o veri, katera mi ni čisto po godu, ker sem ateist, mi je bila res všeč. Spretno in v lahkotnem duhu jevprizoril krščansko vero: od stvaritev sveta do Kristusvega ustajenja.

(ITA)

Ieri sono andata al Teatro stabile sloveno a vedere lo spettacolo Hagada. Hagada è un monologo diretto e recitato dall’ attore Gregor Čušin, che ha preparato una vera e propria ora di religione.  Con ironia e mimica ha portato in scena alcuni brani e aneddoti tratti dalla Bibbia. Nonostante la religione non sia la mia materia preferita, essendo atea, lo spettacolo mi è piaciuto. L’attore sloveno ha inscenato la religione cristiana: dalla creazione del mondo alla ressurrezione di Cristo.

Andreja

Peter Quilter

V soboto, 8. maja bo na odru Slovenskega stalnega gledališča premiera predstave…

Sabato 8 maggio al Teatro stabile sloveno andrà in scena la prima dello spettacolo…

(SLO)

Peter Quilter: DUETI

Peter Quilter je nova zvezda angleške komediografije, saj so njegove igre že prevedene v sedemnajst jezikov in jih uprizarjajo v štirindvajsetih deželah po vseh kontinentih. Tudi igro Dueti (2008) že igrajo na več odrih po vsem svetu. Romantično komedijo sestavlja pet krajših živahnih enodejank o kaotičnem svetu ljubezenskih odnosov. Pari so povsem različni (dva samska na prvem zmenku, uslužbenka in šef pred rojstnodnevno zabavo, igralka in igralec z dolgo skupno kilometrino, zakonca na počitnicah, brat in sestra pred tretjo poroko), njihovi zapleti pa vključujejo različne točke romance, od zmenka na slepo do ločitve. Ker vseh deset vlog igrata dva igralca, ponujajo Dueti tudi priložnost za občudovanje gledališke magije, saj se igralca iz zgodbe v zgodbo transformirata pred očmi gledalcev kot del predstave.

Quilterjevo pisavo odlikuje žlahten preplet humorja in sentimenta, zato ne preseneča, da je avtor igro Dueti posvetil slavnemu Neilu Simonu, ki je s svojimi deli postavil standard broadwayske uspešnice. Kvintet zgodb, povezanih v zaključeno celoto, ponuja gledališki dogodek, poln smeha, ljubezni in presenečenj.

V slovenski praizvedbi bosta igrala Maja Blagovič in Vladimir Jurc, igralski par, ki že vrsto let predstavlja jedro tržaškega umetniškega ansambla.

(ITA)

Peter Quilter: DUETTI

Peter Quilter è la nuova stella della commedia inglese e le sue opere sono state già tradotte in diciassette lingue e messe in scena in ventiquattro paesi di tutti i contintenti. Anche Duetti (2008) rientra nel numero dei successi internazionali. La commedia romantica è costituita da cinque vivaci atti unici sul mondo caotico dei rapporti di coppia. Le coppie sono tra di loro molto diverse (due single al primo appuntamento, il capo e l’impiegata alle prese con una festa di compleanno, due attori in un lungo viaggio di lavoro, una coppia sposata in vacanza, fratello e sorella al terzo matrimonio) ma le loro storie contengono tutte un po’ di romanticismo, dall’appuntamento al buio fino alla separazione. Tutti e dieci i ruoli vengono interpretati da due attori, per questo motivo Duetti offre l’occasione di ammirare la magia del teatro attraverso le trasformazioni dei due attori di vicenda in vicenda davanti agli occhi degli spettatori.

 La scrittura di Quilter è caratterizzata da un sottile intreccio di humor e sentimento, per questo non stupisce che l’autore abbia dedicato Duetti al celebre Neil Simon che ha posto le basi degli standard dei grandi successi di Broadway. Il quintetto di storie collegate all’interno di un unico spettacolo, offre un evento teatrale pieno di risate, sentimento e sorprese.Gli interpreti dello spettacolo saranno invece Maja Blagovič e Vladimir Jurc, una coppia che è già da molti anni una colonna della compagnia stabile del teatro triestino.

Tingeltanz

(ITA)

Stefano Dongetti: TINGELTANZ

“Tingeltanz” è un grottesco e bizzarro cabaret (molto poco televisivo…) sugli anni vuoti in cui viviamo e sui paradossali personaggi che li animano. Un viaggio nell’assurdo dell’Italia di oggi: un naziskin gay e le sue disavventure da “diverso”, una donna in carriera che sfoga la sua voglia di maternità con degli sconosciuti al parco, demenziali pusher che spacciano nuovi partiti politici, una lavoratrice zombie interinale, la neo eletta Miss Città del Vaticano 2009, famiglie poco tradizionali e molto altro ancora

Il tutto in uno scatenato e irriverente gioco teatrale comico-musicale su una strampalata compagnia di quattro attori e tre musicisti alle prese con i continui imprevisti di uno spettacolo che sembra farsi e disfarsi continuamente di fronte agli occhi del pubblico. Uno spettacolo impertinente ma giocoso, un moderno e stralunato varietà tra Karl Valentin e i Monty Python.

(SLO)

Jean-Baptiste Poquelin Molière: TARTUFFE

Ime naslovnega junaka najbolj slovite Molièrove igre je postalo pojem, takorekoč obče ime: Tartuffe je enako svetohlinec – kdor hlini vero, da bi stregel lastnim interesom. Svetohlinstvo je pri Tartuffu strategija, s katero obvladuje druge, na koncu kar družbo kot takšno. Njegova strategija pa deluje samo v specifično politični-ideološki konfiguraciji, v družbi, v kateri je s sklicevanjem na vero mogoče uresničevati moč in dosegati oblast. Zato ni nenavadno, da je bila komedija takoj po nastanku prepovedana, tako da je postala najslavnejši primer cenzure v zgodovini gledališča. Tartuffe je bil velika bitka Molièrovega življenja, v kateri je po mnenju nekaterih izgubil vero, veselje (pa je bil vendar komediograf!) in zdravje. A če je Molière s to igro izzival pozicije moči v Franciji 17. stoletja, se je Tartuffe kot obči pojem lahko uveljavil samo zato, ker je prepoznaven tudi v drugih krajih in časih. Tudi tukaj in zdaj ne ostaja brez resonanc.

Ostra igra, ki pa je hkrati neverjetno smešna. V novem prevodu Aleša Bergerja, domišljeni režiji Dušana Jovanovića in vrhunskih igralskih kreacijah ansambla ljubljanske Drame bolj nebrzdano smešna kot kdajkoli prej.

Igor Samobor je za vlogo Tartuffa prejel Borštnikovo nagrado 2007.

Polona Juh je za vlogo Dorine prejela Borštnikovo nagrado 2007.

(ITA)

Jean-Baptiste Poquelin Molière: TARTUFFE

Il nome del protagonista del più celebre testo di Molière è diventato un concetto, quasi un nome comune: Tartuffe significa  ipocrita– colui che finge per servire i propri interessi. L’ipocrisia è per Tartuffe una strategia con la quale manipola gli altri, anche la società come tale. La sua strategia funziona però soltanto in una configurazione specificamente politico-ideologica, in una società dove il richiamo alla fede permetta di ottenere il potere. Per questo motivo non è strano che la commedia sia stata immediatamente vietata, diventando così la più celebre vittima di censura nella storia del teatro. Tartuffe è stata la grande battaglia della vita di Molière, nella quale secondo alcuni ha perduto la fede, la gioia (pur essendo un commediografo!) e la salute. Ma se Molièere con questo testo ha provocato le posizioni di potere nella Francia del XVII secolo, Tartuffe si è affermato come concetto comune soltanto per la sua capacità di essere riconoscibile anche in altri luoghi e tempi. Anche qui e oggi non rimane privo di riscontri.

Un testo aspro e al tempo stesso irresistibilmente comico. Più divertente che mai nella nuova traduzione di Aleš Berger, nella fantasiosa regia di Dušan Jovanović e nelle eccezionali interpretazioni degli attori della compagnia del teatro Drama di Ljubljana.

Igor Samobor ha ricevuto per il ruolo di Tartuffe il premio Borštnik 2007.

Polona Juh ha ricevuto per il ruolo di Dorina il premio Borštnik 2007.

(SLO)

Avtorski projekt Gregorja Čušina: HAGADA

 Igralec Gregor Čušin, sicer član umetniškega ansambla Mestnega gledališča ljubljanskega, v komediji Hagada nastopa kot celostni ustvarjalec – podpisal je »izbor in priredbo besedil, režijo, dramaturgijo, kostumografijo, scenografijo in odrski gib«, v enourni predstavi pa tudi »pripoveduje, poje, pije, igra, nastopa, upodablja«.

 Čušin v predstavi Hagada z izrazitim čutom za imitacijo in mimiko prepleta odlomke iz Svetega pisma z ankedotami in šalami. Vernikom, agnostikom in ateistom ponuja izvirno in komično veroučno uro, v kateri se nasmejimo nekaterim krščanskim resnicam in posebnostim, pa tudi samim sebi.

 »Preprosto, a učinkovito organiziran material podaja Čušin disciplinirano, tekoče, tako rekoč brez šumov, govorno in telesno natančno, hitro in z dobrimi refleksi /…/ Komedijant, kot se spodobi!« (Blaž Lukan, Delo)

 »Igralsko zahteven projekt v maniri velikih, monokomedija, ki šestdeset minut brez težav obdrži gledalčevo pozornost« (Nina Jerman, TV Slovenija, Odmevi).

 Hagada, ki je prvo premiero doživela že leta 2001, je na festivalu Monodrama 2003 na Ptuju prejela nagrado za najboljšo uprizoritev.

(ITA)

Progetto d’autore di Gregor Čušin: HAGADA

L’attore Gregor Čušin, membro della compagnia del Mestno gledališče ljubljansko è nella commedia Hagada un artista completo – ha firmato infatti »la scelta e l’adattamento dei testi, la regia, la drammaturgia, i costumi, le scene e i movimenti scenici« in uno spettacolo di un’ora dove »racconta, canta, beve, recita, si esibisce, interpreta«.

 Čušin nello spettacolo Hagada intreccia con uno spiccato  senso per l’imitazione e la mimica brani dalle Sacre Scritture con aneddoti e barzellette. A credenti e atei offre un’ora di religione originale e comica, nella quale ridiamo di alcune verità e curiosità cristiane e un po’ anche di noi stessi.

Blaž Lukan ha scritto nel principale quotidiano sloveno Delo: »Il materiale semplice ma organizzato in maniera efficace viene proposto da  Čušin in modo disciplinato, scorrevole, per così dire senza sbavature, con precisione di dizione e gestualità, con velocità e buoni riflessi /…/ Un comico come Dio comanda!«

 Hagada, che è stata rappresentata in prima assoluta nel 2001, ha vinto il premio come migliore allestimento al Festival del monodramma 2003 a Ptuj.

Tag: ,

Seguici su TWITTER

Seguici su FACEBOOK

DOVE SONO I TEATRI???

Archivio

luglio: 2020
L M M G V S D
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

VISITE

iscrizione a Paperblog